หางาน! ตำแหน่งงานว่าง จ.บึงกาฬ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

หางาน! ตำแหน่งงานว่าง จ.บึงกาฬ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ตำแหน่งงานว่าง จ.บึงกาฬ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

โตโยต้า บึงกาฬ 488 ม.1 ต.วิศิษฐ์ 042-492171 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

1 ฝ่ายขาย ช/ญ จำนวน 4 อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปวส รายได้ ตามตกลง ตามเงื่อนไขสำนักงาน

2 ช่างบริการ ช จำนวน 1 อายุ – วุฒิ ปวช-ปวส รายได้ ตามตกลง

3 ช่างตัวถังและสี ช จำนวน 2 อายุ – รายได้ ตามตกลง

4 พนักงานรับรถ ช/ญ จำนวน 2 อายุ – – รายได้ ตามตกลง

5 ตรวจสอบบัญชี ญ จำนวน 1 อายุ – – รายได้ ตามตกลง

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ผลิตยางพาราแท่ง 338ม.2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 042-490892

6 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ จำนวน 10 อายุ ไม่จำกัด วุฒิ ป.6-ม.6 รายได้ 315 ค่ากะ ค่าโอที

7 พนักงานถอดอักแท่งยาง ช/ญ จำนวน 10 อายุ 20-40 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 315 ชุดเครื่องแบบพนักงาน

8 ช่างไฟฟ้า ชาย จำนวน 1 อายุ 20-40 วุฒิ ปวช ปวส รายได้ 335 ค่าเบึ้ยขยันค่างานหนัก

9 ช่างซ่อมบำรุง ช จำนวน 2 อายุ วุฒิ ไม่จำกัด ปวช ปวส รายได้ 335 ประกันสังคม

10 พนักงานขับรถ ช จำนวน 1 อายุ วุฒิ ไม่จำกัด ไม่จำกัด รายได้ 335 กองทุนทดแทน

ด็อกเตอร์ ฟ ฬน คลินิกทันตกรรม  064-0895996

11 แม่บัานทำความสะอาด ญ จำนวน 1 อายุ 25ปี ขึ้นไป วุฒิ ไม่จำกัด รายได้ ตามตกลง ประกันสังคม

จารุวงค์โมบาย แอนด์เชอร์วิส โทรคมนาคม 063-7388999

12 พนักงานประจำร้าน ช/ญ จำนวน 2 อายุ – วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ 307/วัน ตามเงื่อนไขบรินัท

13 พนักงานขาย ช/ญ จำนวน 4 อายุ – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 307/วัน ประกันสังคม 586ม.7ต.บึงกาฬ

14 ช่างติดตั้ง ช จำนวน 3 อายุ – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 307/วัน ชุดเครื่องแบบพนักงาน อ.เมือง จ.บึงกาฬ

บริษัท เอไอเอ บึงกาฬ ประกันกัย 042-491429

15 เลขานุการ – จำนวน 8 อายุ – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 350/ว โบนัสสิ้นปี

16 แคชเชียร์ – จำนวน 2 อายุ – ” ” ประกันสังคม

17 พนักงานขาย จำนวน 20 อายุ – ” ” ประกันชีวิต

18 พนักงานคอมพิวเตอร์ – จำนวน 1 อายุ – ” ”

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ยางอัดแท่ง 195 ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 042-490949

19 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ จำนวน 10 อายุ  ไม่เกิน 40 วุฒิ ไม่จำกัด รายได้ 315 ตามเงื่อนไขบรินัท

20 เจ้าหน้าที่ส์งแวดล้อม ช/ญ จำนวน 1 อายุ ไม่เกิน 45 วุฒิ ป.ตรี รายได้ 12,000 ประกันสังคม

21 เจ้าหน้าที่ตีเปอร่เซ็นDRC ช/ญ จำนวน 1 อายุ ไม่เกิน 45 วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ 11,000 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

3BB โทรคมนาคม ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง 042-080391 จ.บึงกาฬ

22 ช่างเทคนิค ชาย จำนวน 6 อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ 12,000 ซ่อม,ติดตั้งอินเตอร์เน็ต

23 เจ้าหน้าที่บริการลูกล้า ช/ญ จำนวน 1 อายุ 20ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รายได้ 9,900 ขับรถยนต์ได้

สำราญแลนด์แอนด์เฮาส์ หมู่บัานจัดสรร ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ 088-7486608 จ.บึงกาฬ

24 บัญชี ญ จำนวน 1 อายุ 23-30 วุฒิ ป.ตรี รายได้ ตามตกลง มีประสบการณจะพิจราณาเป็นพิเศษ

25 จัดซื้อ ช/ญ จำนวน 1 วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง มีไจรักงานบริการ

26 แพ็กกี้ง ช จำนวน 1 วุฒิ ม.3ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง

27 ธุรการ ญ จำนวน 1 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง

28 สโตร ช จำนวน 1 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง

29 พนักงานขับรถ ช จำนวน 1 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง

ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ยางพารา 195 ม.5ต.โนนสมบูรณ 042-490949 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

30 พนักงานฝ่ายผลิต ไม่จำกัด จำนวน 20 อายุ 18-45 ปี วุฒิ ไม่จำกัด รายได้ 315/วัน ประกันสังคม

หจก.หนุ่มปากคาด ค้าส่งเครื่องดื่ม 081-3804361

31 พนักงานขายบัญชี หญิง จำนวน 1 อายุ – วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รายได้ 320/ว ประกันสังคม

32 พนักงานขาย ชาย จำนวน 2 อายุ  วุฒิ ไม่จำกัด รายได้ 315/ว

ซีพีเอฟ ธุรกิจสุกร 091-774745

33 พนักงานขาย ช/ญ จำนวน 1 อายุ 23ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ 315/วัน มีไจรักงานบริการ  ร่าเริง ยี้มแย้ม แจ่มไส  ประกันสังคม

บมจ.สยามแมคโคร สาขาบึงกาฬ ค้าส่ง  680 ม.7 ต.วิศิษฐ์ 042-492600 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

35 พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ จำนวน 5 อายุ 18ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 315 มีประสบการณพิจารนาเป็นพิเศษ

36 หัวหนัาแผนกอาหารสด ช/ญ จำนวน 1 อายุ 25-30ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รายได้ 15,000

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บึงกาฬ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 328 ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

37 พนักงานขาย ช/ญ จำนวน 3 อายุ 22-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง ค่าเบี้ยขยัน

38 พนักงานเฟอรินิเจ05 ช จำนวน 1 อายุ 22 ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี รายได้ ตามตกลง กองทุนสำรองเลียงชีพ

39 พนักงานประตูไม้อัด ช จำนวน 1 อายุ 22 ขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง ประก”นอุนัติเหตุ

40 พนักงานเครื่องใช้ไฟฟา ช จำนวน 1 รายได้ ตามตกลง ประก”นสังคม โบนัสรายได้อื่นๆ

หนองคายจารุวงศ์บริการ จำหน่ายนํ้ามัน 197ม.1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 042-491409

41 พนักงานบัญชี ช/ญ จำนวน 2 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง หัองพัก/ค่าอาหาร

42 คนสวน ช จำนวน 2 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ – รายได้ ตามตกลง ประก”นสังคม

43 พนักงานหน้าลาน(เติมนํ้ามัน) ช/ญ จำนวน 2 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ ตามตกลง

เซาท์แลนด์รีซอร์ซ ผลิตยาง

44 พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต ช/ญ จำนวน 30 อายุ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 315 โอที

45 พนักงานขับตัก ชาย จำนวน 5 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 315 ประกันสังคม

เจียง ฮอนด้าบึงกาฬ (สาขาพรเจริญ 081-5442282)

46 ช่างประจำศูนย์ ช จำนวน 2 อายุ – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 9,150 ชุดยูนิฟอร์ม

47 พนักงานขาย(สาขาพรเจริญ) ช/ญ จำนวน 1 อายุ ไม่เกิน 35ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 315 ประกันสังคม

หจก.คิริอัมพรประตูม้วน  ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 061-8494114 085-0056479 042-491819 33-9

48 บัญชี-ทั่วไป ชาย จำนวน 2 อายุ 30 ปีขึ้นไปวุฒิ – รายได้ ตามตกลง ประกันสังคม

49 แม่บัาน ญ จำนวน 2 อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ – รายได้ ตามตกลง รักงานบริการ

50 พนักงานค้อนรับ ญ จำนวน 1 อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ – รายได้ ตามตกลง

51 ช่างยนต์ ช จำนวน 1 อายุ 35 ปีขึ้นไป

บริบัท บี เค เพลส แอนด์รีสอทร์ท โรงแรม

52 พนักงานต้อนรับ ช/ ญ จำนวน 1 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 315 ตามเงื่อนไข

53 พนักงานเสริฟ ช/ญ จำนวน 1 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 315 ประกันสังคม

54 สโตร์ ช/ญ จำนวน 1 อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 315

พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์จำกัด ยางพาราแปรรูป บัญชี 151 ม.6 ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 089-0430363

55 บัญชี-บุคคล ญ จำนวน 1 อายุ 26-40ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รายได้ 315 ประกันสังคม

หนองคายคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด 081-8745175

56 พนักงานขาย ช/ญ จำนวน 2 อายุ 25-40ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รายได้ 12,000 มีค่าคอมมิชชั่น

ซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด ผลิตยางแท่ง 158ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย 042-490627

57 จป.วิชาชีพ ช/ญ จำนวน 1 อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี รายได้ ตามโครงสร้าง ประก”นสังคม

58 เจ้าหน้าที่ส์งแวดค้อม ช/ญ จำนวน 1 อายุ 20ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี รายได้ ตามโครงสร้าง โอที

59 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ จำนวน 40 อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ ตามโครงสร้าง ที่พักฟรี

เลมอนโฟน(เลมอนพาซ่า) มือถือและอินเตอร์เน็ต 87/3ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาพ 081-5443057

60 ช่างตดตงอนเตอรเนต ช จำนวน 1 อายุ 21-35ปี วุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 315/ว ตามเงื่อนไขบริษัท

61 พนักงานขายมือถือ ญ จำนวน 2 อายุ 20-35ปี วุฒิ ปวช-ปวส รายได้ 315/ว

ซีพีอาร์ 333 จำกัด 086-8559055

62 แม่บัาน ช จำนวน 1 อายุ –  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 315 ตามเงื่อนไขบริษัท

หจก.ฉัตรเพชรเรดิโอ จำหน่ายปุ๋ย 103/1 ม.6 ตโซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

63 เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า ช/ญ จำนวน 2 อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส. รายได้ 9,000 ตามเงื่อนไขของบริษัท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ

Loading...