ได้ฤกษ์ซะที! เผยกำหนดการณ์ก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ 5 แล้วมูลค่า 3,000 ล้านบาท

ได้ฤกษ์ซะที! เผยกำหนดการณ์ก่อสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่ 5 แล้วมูลค่า 3,000 ล้านบาท

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ-เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ว่า ปัจจุบันออกแบบรายละเอียดเสร็จแล้ว วงเงินค่าก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท ฝ่ายไทยจะเสนอขอใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง ส่วนฝ่าย สปป.ลาว ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะใช้แหล่งเงินกู้จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือเนด้า โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วนคือ ถนน และด่าน แต่ละฝั่งให้ประเทศเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำโขงแบ่งความรับผิดชอบคนละครึ่งนับจากกึ่งกลางสะพาน ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการประกวดราคา จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-สปป.ลาว เนด้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ตามแผนจะก่อสร้างภายในปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี (ข่าว : ไทยรัฐ)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 5 บึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ต่อเนื่องจากโครงการเดิม ที่ขณะนี้ได้ดำเนินการไปเป็นบางส่วนแล้ว คงเหลือแต่การก่อสร้างตัวสะพานที่ต้องใช้งบประมาณราว 3.4 พันล้านบาท โดยจุดสร้างสะพานจะอยู่ที่ บ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี บนถนนสาย 212 มุ่งไปทางหนองคาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมาตรวจจุดก่อสร้างสะพานเมื่อวันที่ 19 มี.ค.59 นี้เอง อยู่ในขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน

โครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง เป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง โดยมีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขงรวม 810 เมตร ซึ่งมีความยาวช่วงกลางแม่น้ำ 150 เมตร และทางลาดขึ้นลงสะพานแบบคานกล่องหล่อในที่ความยาวช่วง 40 เมตร และ 50 เมตร รวมความยาวสะพานทั้งหมด 1350 เมตร

Loading...