4 ผู้สมัคร ชิงนายก อบจ.บึงกาฬ

4 ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง นายก อบจ.บึงกาฬ และ สมาชิกสภา อบจ.บึงกาฬ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของทั้งผู้สมัคร และกองเชียร์ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในวันแรก มีผู้สมัคร 4 ราย ได้แก่

เบอร์ 1 นายอภิเดช รักษาโสม กลุ่มเพื่อไทยรุ่นใหม่

เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น กลุ่มอนาคตบึงกาฬ

เบอร์ 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี กลุ่มนครนาคา

เบอร์ 4 นายนิพนธ์ คนขยัน กลุ่มเพื่อไทบึงกาฬ

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 นี้ และจะมีจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

ขอบคุณ สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์