เริ่มสร้างเเล้ว สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 5 เตรียมทำพิธีวางศิลาฤกษ์

คืบหน้า สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) เริ่มสร้างทางเลี่ยงเมืองเชื่อมสะพานแล้ว ส่วนพื้นที่ก่อสร้างตัวสะพาน จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์เร็วๆนี้

ความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) จะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 36 – 40 เดือน (หรือ ประมาณ 3 ปี) และจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการเริ่มเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ครม. อนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมดำเนินการ ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,930 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างและค่าจ้างควบคุมงาน) เป็นเงินที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบ 2,630 ล้านบาท ฝ่าย สปป.ลาว รับผิดชอบ จำนวน 1,300 ล้านบาท

โดยสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 (กม.123+430) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และจุดสิ้นสุดโครงการที่กม.16+340.580 (จุดตัดถนนสาย 13) เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รูปแบบทางหลวงของโครงการเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ในเขตทาง 60 เมตร

โดยถนนฝั่งไทยยาว 12.13 กิโลเมตร และถนนฝั่งลาวยาว 2.86 กิโลเมตร รูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Extradosed Prestress Concrete Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้าโดยมีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขง 810 เมตรและทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งรวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร มีด่านควบคุม (Border Control Facilities, BCF) อยู่ทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว

#บึงกาฬ9ปีก้าวหน้า

#สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5

ขอบคุณ สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม