บึงกาฬ เตรียมรับมือน้ำท่วม พร้อมช่วยเหลือประชาชนเต็มรูปแบบ

จังหวัดบึงกาฬฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและพร้อมช่วยเหลือประชาชนเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดบึงกาฬที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีปริมาณน้ำโขงขึ้นสูง และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสะสมมากจากฝนตกหนัก

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาคีเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า การซักซ้อมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย ประจำปี 2565 มีความจำเป็นอย่างมาก ที่ฝึกซ้อมทุกปี โดยเป็นการระดมความคิดในหลาย ๆ ทฤษฎี ในระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ต้องผสมผสานการจำลองเหตุการณ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

รวมถึงการจำลองเหตุการณ์เพื่อเป็นการสร้างการตัดสินใจ การลำดับความสำคัญ และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีให้โจทย์สถานการณ์กับ 9 ศูนย์บัญชาการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ แก้ปัญหาควบคู่กับเวลาที่จำกัด และวิเคราะห์ข้อตกหล่นต่อไป

ที่มา ประ ชา ชาติ, ม ติช น