“สาวออฟฟิศ” ทิ้งเมืองใหญ่ กลับ จ.บึงกาฬ พัฒนา “สวนยางพารา” เป็น “เกษตรเชิงท่องเที่ยว”

นางสาวสุมณฑา สาขาคำ เกษตรกรลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดบึงกาฬ เล่าว่า ภายหลังจากเรียนจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นคราชสีมา ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเวลา 10 ปี

แต่ด้วยที่พ่อแม่อายุมากขึ้นจึงได้เปลี่ยนแนวความคิด ต้องการกลับมาดูแลพร้อมกับหางานในพื้นที่ทำประกอบกับบริเวณบ้านมีพื้นที่ความกว้าง 1 ไร่ 2 งานจึงได้มีแนวคิดทำ “ฟาร์มสเตย์” โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่ารอบ ๆ บ้านปลูกผักต่าง ๆ เป็นแปลงหลากหลายชนิดอาทิเช่น ผักหวานป่า ผักเหลียง และเปิดให้คนทั่วไปที่ส่วนมากจะเป็นคนใกล้ชิดเข้ามาเก็บผลผลิตเป็นการจำหน่ายจากสวนถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนยางพารา 16 ไร่ แต่ได้แบ่งบางส่วนจำนวน 6 ไร่ทำพื้นที่เกษตรผสมผสานเช่นปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน กระท่อม ตลอดจนทำลานกางเต้นท์ และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และเกษตรเชิงท่องเที่ยว….ในรูปที่สามารถพักและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นทำกับข้าว ร่วมกับเจ้าของบ้านเสมือนหนึ่งได้อยู่บ้านตนเอง เป็นต้น….ทั้งนี้รูปแบบการทำการเกษตรของตนไม่เพียงปลูกพืชผลหรือทำการเกษตรแต่เพียงอย่างหากแต่ต้องปรับแนวการดำเนินการไปตามกระแสของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เทคโนโลยีต่าง ๆ วิถีชีวิต เป็นต้น

“ตนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดบึงกาฬ การทำการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกยุคปัจจุบัน ปรับตัวตลอดเวลา พัฒนาต่อยอดผลผลิตให้มีความหลากหลาย น่าสนใจเสม่ำเสมอ เรียนรู้เพื่อนำเอาประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันต่อกระแส เช่นการปลูกผักต้องเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย ไม่จำเจปลูกเฉพาะผักเดิม ๆ เพราะจะไม่น่าสนใจ เราจะเน้นการปลูกผักตามกระแสไม่เน้นทำตามตลาด ”

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการทำการเกษตรของตนได้ประเมินผลงานจาก 10 คะแนน ให้ 6 คะแนน เนื่องจากต้องเรียนรู้และปรับการทำงาน ไปด้วย บางอย่างไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดหากแต่เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับความผิดพลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลและนำมาปรับแก้ให้สอดคล้องและทำให้ดียิ่งขึ้นไป

ด้วยประสบการณ์การทำการเกษตรของตนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้อยากถ่ายทอดทุกอย่างทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลว ให้กับผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ เนื่องด้วย จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายนั้น ๆ ไปในตัว ลดความเสี่ยง ในการทำการเกษตร อีกทั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์

“การทำการเกษตรต้องมีความหลากหลาย เพราะหากทำเพียงอย่างเดียวจะมีความเสี่ยง เกษตรเหมือนการเล่นหุ้น ที่ไม่ควรซื้อเพียงตัวเดียวเพราะอาจเสี่ยงเช่นกัน อีกทั้งต้องใฝ่หาความรู้ พัฒนาไปเรื่อย ๆ หาความรู้ เรียนรู้ไปตลอด อย่างไม่หยุดนิ่ง”

สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายได้แก่ผักเหลียง ผักหวานป่า ยางพารา นอกจากนี้ยังได้เพาะพันธุ์โกโก้ ไผ่ข้าวหลาม ผักหวานป่า เกาลัด สุคนธรส การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสวนเกษตรผสมผสาน….ผู้สนใจ..เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและเข้าถึงวิธีตามธรรมชาติสาารถติดต่อได้ที่ HOK FARM บ้านบึงเค็ง ม.2 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ที่มา คม ชัด ลึก