สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

📍ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ)

📍จำนวน 1 อัตรา

📍วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

📌ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4249 1110

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารแนบ