เจ้าอาวาสปิ๊งไอเดีย “พวงหรีดข้าวสาร” เสร็จงานได้ช่วยเหลือชาวบ้าน

พวงหรีดข้าวสาร แนวคิดเจ้าอาวาสวัดดังที่นำเสนอญาติโยมช่วยกันนำข้าวสารมาแทนพวงหรีด หลังงานนำไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน

ที่ศาลาการเปรียญ วัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พบว่ามีการนำข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนมากมาเป็นพวงหรีด ร่วมกับพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้า พวงหรีดนาฬิกา และอื่นๆ เพื่อไว้อาลัยครั้งสุดท้ายกับ นายละออ ทองพันธุ์ ผู้ที่ล่วงลับ

พระครูวิเทศธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา กล่าวว่า ได้มีแนวคิดเปลี่ยนพวงหรีดดอกไม้สด เป็นพวงหรีดข้าวสาร ซึ่งทรงคุณค่าน่าจดจำที่สุด หลังจากเร็จงานแล้วทางญาติโยมได้นำข้าวสารถวายวัด และทางวัดได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในหมู่บ้าน นำข้าวสารไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ด้วยโอกาสในหมู่บ้าน ซึ่งทำมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้งานของโยมละออ ทองพันธุ์ เป็นงานครั้งที่ 3 ที่มีข้าวสารเป็นพวงหรีด และหลังจากเสร็จงานแล้วจะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน