กรมทางหลวง เผย สะพานมิตรภาพ 5 ‘บึงกาฬ-ปากซัน’ คืบหน้า 75%

กรมทางหลวง กางแผนงานก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 5 “บึงกาฬ-บอลิคำไซ” คืบหน้า 75% หลังน้ำโขงลดสั่งผู้รับเหมาเร่งงาน ปักหมุดเปิดให้บริการปี67 หนุนขนส่ง-ท่องเที่ยวหวังเติมโครงข่าย ‘ไทย-ลาว’ เชื่อมอาเซียนแบบไร้รอยต่อ

13 มี.ค. 2566 – นายดนัย เรืองสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วงเงินก่อสร้าง 3,653,121,512 บาท ที่ร่วมลงทุนโดยรัฐบาลไทย 2,500,743,850 บาท และรัฐบาล สปป.ลาว 1,152,377,662 บาท แบ่งความรับผิดชอบการก่อสร้างจากกึ่งกลางสะพาน ปัจจุบันมีความคืบหน้าในภาพรวมทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวข้อมูลเมื่อเดือน ก.พ.2565 อยู่ที่ 75.720% โดยฝั่งไทยได้แบ่งก่อสร้างออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย มีที่ตั้งโครงการบน ทล.244 ระหว่าง กม.0+000-9+400 ระยะทาง 9.400 กม. จ.บึงกาฬ ค่างาน 831,110,000 บาท เริ่มสัญญา 30 มิ.ย.2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ค. 2566 บริษัทบัญชากิจจำกัดเป็นผู้รับจ้าง ผลงานคืบหน้า 93.245%

ส่วนตอน 2 งานถนนฝั่งไทย และด่านพรมแดนฝั่งไทย ที่ตั้งโครงการบน ทล.244 ระหว่าง กม.9+400-12+082.930 ระยะทาง 2.683 กม. จ.บึงกาฬ ค่างาน 883,110,000 บาท เริ่มสัญญา 25 ก.ย.2563 สิ้นสุด 13 มี.ค.66 บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัดเป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 88.308% และ ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยก ทล.212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) ระหว่าง กม.12+082.930-13+032.930 ค่างาน 786,523,850 บาท เริ่มสัญญา 24 พ.ย.2563 สิ้นสุด 8 พ.ย.2566 บริษัทนภาก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 45.526%

ส่วนฝั่งลาวแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน วงเงินรวม 1,152,377,662 บาท ได้แก่ ตอน 1 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขง วงเงิน 379,197,662 บาท คืบหน้า 55.950% และ ตอน 2 งานอาคารด่านพรมแดน วงเงิน 773,180,000 บาท คืบหน้า 82.260% คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2567